Super Viga 50000 Ürün Görseli

HETEROSEKSÜEL VE EŞ-CINSIYET ÇIFTLERININ SÜREKLI İLIŞKILERINDE PSIKOLOJIK YAKINLIK

Erkeklerin ve kadınların samimiyeti farklı tanımlama ve ifade etme derecesi, kavramın kendisinden ziyade muğlak olmaya devam etmektedir. Erkekler paylaşılan faaliyetleri psikolojik bir yakınlık duygusuna götürebilen ilişkisel bağlılığın yaşanmasına aracı bir araç olarak değer verebilirken, kadınlar kendileri hakkındaki düşünceleri ve hisleri paylaşmaya daha fazla değer verebilir. Bu süreçler, samimiyetin anlamını erkeklerle ve kadınlarla ayırt etse bile, ömür boyu boyunca farklı noktalardaki ilişkilerde mizacın, bağlamsal veya müdahale eden faktörleri açıklayamazlar.

Cinsel Oryantasyon ve Yakınlık

Aynı cinsiyet ortaklarının ilişkilerindeki niteliklere odaklanan araştırma, son yirmi yıl içinde profesyonel literatürde bildirildi. Peplau (1991) “gay erkek ve lezbiyen ilişkileri üzerine yapılan araştırmaların ağırlıklı olarak 1970’lerin ortalarından geldiğini” gözlemledi (s. 197).

Araştırmalar gay erkekler ile lezbiyenler arasında ilişki içinde iki yandan bağlılık ve kişisel özerklik ölçütlerinde önemli bir fark bulamamışlardır (Kurdek & Schmitt, 1986; Peplau, 1991). Yüksek diyalektik bağlanma ve düşük kişisel özerklik, ilişkilerin kalitesiyle ilişkilendirilmiştir; olumlu yönü etkin iletişimdir. Bununla birlikte, aynı cinsiyet ilişkilerinde iletişim kalitesiyle ilgili araştırma, sonuçsuz kalmıştır. Bazı araştırmalar, duygusal mesafeyi (Levine, 1979) ve eşcinsel erkek partnerler arasındaki iletişimi bozduğunu (George & Behrendt, 1987) bulmuştur. Belki de, gay erkek ilişkilerinin özellikleri, cinsel yönelim temelli farklılıklar yerine, cinsiyet farklılıklarını önermektedir. Erkeklerin, cinsiyet ayrımı üzerine yaptıkları çalışmalarda Gilligan (1982) tarafından ilk kez önerilen bir hipotez olan eşcinsellik ya da düz olup olmamasına bakılmaksızın, ayrımcılık ve özerklik konularında değer kazanmak için rahatlık yaşayabilirler. Eşcinsel erkek ilişkilerinde uzaklaşma karşılıklı olarak zorlayıcı hale gelebilir ve ortaklar arasındaki iletişimin bozulmasına neden olabilir.

Kadınların gelişim araştırmalarından ortaya çıkan hipotezlere dayalı lezbiyen ilişkilerde füzyon üzerine çok tartışma olmuştur. Lezbiyen ilişkilerde bir unsur olan Fusion (Burch, 1982), ortaklar arasında kendine özgülüğün yüksek seviyeleri ile karakterize edilmiştir (Slater & Mencher, 1991). Elsie (1986), lezbiyen ortakların duygusal olarak birbirlerinden duygusal olarak uzak duran eşcinsel erkek partnerlere oranla duygusal olarak birleşme eğiliminde olduklarını bulmuşlardır. Mackey, O’Brien ve Mackey (1997), lezbiyen bir örneklemin 15 yıldan fazla bir süredir beraberlik içinde özerklik değerli olduğunu ve ilişkilerinde kaynaşma fikrini reddettiğini bulmuşlardır. Bu tutarsızlıklar cinsiyet farklılıklarını bu taahhütlü ilişkiler bağlamında yansıtmakla birlikte, bağlanma ve özerkliğin operasyonel olarak nasıl tanımlandığından ve bu çalışmalarda nasıl ölçüldüklerinden etkilenebilirler. Dahası, özellikle lezbiyen ilişkilerde psikolojik yakınlık unsurları olarak kendini açıklama, füzyon ve farklılaşmayı açıklama konusu bulunmaktadır.

Eşitlik duygusunun elde edilmesi, heteroseksüel ve eşcinsel çiftler arasındaki karar vermede karşılıklılık ile ilişkilendirilmiştir (Howard, Blumstein, & Schwartz, 1986) ve öz sermaye, özellikle kadınlar arasındaki ilişkilerde merkezi bir değer olarak tanımlanmıştır. lezbiyenlerinki (Kurdek, 1988; Schneider, 1986). Bir ilişkide olan ortaklar, kararları etkileme kapasiteleri bakımından nispeten eşit hissettikçe, karar verme müzakere ve tartışma ile karakterize edilir (DeCecco & Shively, 1978). Roller, hanehalkı sorumlulukları ve finans konularındaki karar alma süreçlerinde adalet, ilişkisel doyum ve potansiyel olarak psikolojik yakınlık algılamalarıyla bağlantılıdır.

Yakın tarihli bir araştırmada, Kurdek (1998) heteroseksüel, gay erkek ve lezbiyen çiftler arasındaki ilişkisel nitelikleri 5 yıllık bir süre boyunca 1 yıllık aralıklarla karşılaştırdı. Bu nitelikler, samimiyet, özerklik, eşitlik, yapıcı bir şekilde problem çözme becerisi ve ilişkiyi terk etme becerisi düzeyleri idi. Araştırmamızın ilgisini çekmek için “yakınlık” ölçmek amaçlı ölçekler vardı. İlişkisel kalitede diğer ölçütler (yani sorun çözme ve çatışma yönetimi tarzları) üzerinde üç grup arasında pek çok benzerlik olmasına rağmen, lezbiyenler “heteroseksüel ilişkilerde ortaklara göre daha yüksek düzeyde samimiyet” bildirmiştir (s.564). Bu bulgu, ilişkilerdeki yakınlık konusundaki diğer araştırmalara da yansımakta ve kadınların ilişkisel yönelimine atfedilmektedir. İlişkilerde özerklikten ziyade karşılıklılığın değerlen- dirilmesi (Surrey, 1987), kadın ilişkilerinde psikolojik yakınlığın gelişimini besleyebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KONULAR

YORUM GÖNDER

  • İsim
  • Eposta
  • Yorum

YORUMLAR (0 )