Super Viga 50000 Ürün Görseli

Kalıcı İlişkilerde Psikolojik Yakınlık Bölüm 1

Bu araştırma, ortalama otuz yıldır süren heteroseksüel ve aynı cinsiyet ilişkilerinde psikolojik yakınlığın partnerlere olan anlamı üzerine odaklanmıştır. 108 ilişkide 216 ortağa samimiyet anlamını keşfetmek için derinlemesine görüşmeler yapıldı. Katolik, Yahudi ve Protestan dini geçmişleri olan katılımcılar beyazlar, siyahlar ve Meksikalılardı; hem mavi hem de beyaz yakalı mesleklerde istihdam edildi.

Psikolojik yakınlık, bir eş ile genellikle diğer ilişkilerde ifade edilmeyen kişisel düşünceler ve duygular hakkında konuşurken açık ve dürüst olabilme duygusu olarak tanımlandı. Bu ilişkilerin (son yıllar) son 5-10 yıl içinde psikolojik yakınlığın kalitesini şekillendirmede önemli bir rolü olan faktörler, büyük çatışmanın olmaması, ortaklar arasında çatışmacı bir çatışma yönetimi tarzı, ilişki hakkında adalet hissi, ve ortaklar arasındaki fiziksel sevginin ifadesi. Eşcinsel ilişkilerde olan heteroseksüel ve gay meslektaşlarıyla karşılaştırıldığında, kadınların ilişkilerini karakterize eden psikolojik olarak yakın iletişimi rapor etme olasılığı daha yüksekti. Bulgular, uzun vadeli ilişkilerde psikolojik yakınlığa katkıda bulunan faktörleri ve eşlerin cinsiyet rollerinin heteroseksüel ve aynı cinsiyet ilişkilerinde psikolojik yakınlığın kalitesini nasıl şekillendirdiğini anlamada önemlidir.

Bu makale, ortalama 30 yıl süren 108 heteroseksüel ve aynı cinsiyet ilişkisinde 216 ortağın perspektifinden psikolojik yakınlığın anlamını araştırıyor. Makale, ilişkisel yakınlık konusundaki mevcut literatüre eklenmektedir. Daha önce yapılan samimiyet araştırmalarının çoğu, genç katılımcıları, bu çalışmada sözü edilen kadar uzun sürmemiş ilişkiler üzerinde örneklemiştir. Araştırmamız orta ve yaşlı ortaklar arasındaki psikolojik yakınlığın anlamına odaklanmıştır. Birçok çalışmada kullanılan beyaz, orta sınıf örneklerinin aksine, ırk, eğitim düzeyi ve cinsel yönelim bakımından çok çeşitli olan çiftlere uzun vadeli ilişkiler üzerinde yoğunlaştık. İlişkisel mahremiyet konusundaki araştırmaların çoğunda kantitatif metodoloji kullanılmıştır; bu ilişkilerdeki her ortağın perspektifinden psikolojik yakınlığın anlamını keşfetmek için derinlemesine görüşmeler yaptık.

Bu makalenin dayandığı araştırma 10 yıl önce başlamış ve iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada, 108 heteroseksüel ve aynı cinsiyet ilişkisinde eşlerin 216 derinlemesine görüşmesinden elde edilen verilerin nitel analizine odaklandık (Mackey & O’Brien, 1995; Mackey, O’Brien & Mackey, 1997). İkinci veya şimdiki aşamada, hem niteliksel hem de niceliksel perspektiften onları analiz etmek için mülakat verilerini yeniden kodladık.

Makalenin amacı, son yıllarda bu ilişkilerin son 5-10 yılını oluşturan psikolojik yakınlığa katkıda bulunan faktörlerin anlaşılmasıdır. Makale aşağıdaki soruları ele alıyor:

1. Uzun yıllar süren heteroseksüel, lezbiyen ve gey erkek ilişkilerinde psikolojik açıdan samimi olan bireysel ortakların (yani katılımcıların) anlamı nedir?

2. Bu ilişkilerin son yıllarında psikolojik yakınlığın kalitesi ile ilişkili faktörler nelerdir?

GİRİŞ

Makale şu şekilde düzenlenmiştir: Psikolojik yakınlığı tanımlama perspektifleri tartışılmakta ve bunu son zamanlardaki samimiyet deneysel çalışmaları ve mevcut çalışma için teorik çerçeve izlemektedir. Mevcut çalışmanın araştırma metodolojisi özetlenmektedir. Son yıllarda bildirilen psikolojik yakınlığa katkıda bulunan bağımsız değişkenlerin tanımları, katılımcıların raporlarına dayanan bağımlı değişken olan psikolojik yakınlık tanımını içermektedir. Son yıllarda psikolojik yakınlık ile anlamlı şekilde ilişkili değişkenlerin ki-kare analizi, bağımsız değişkene bağımlı değişkenlerle korelasyon, son yıllarda psikolojik yakınlığa katkıda bulunan faktörlerin lojistik regresyon analizi ve cinsiyet ve cinsel yönelimin son yıllarda psikolojik yakınlık üzerindeki etkilerini netleştirmeye yardımcı olan nitel verilerin incelenmesi. Ardından araştırma sınırlamaları tartışılacaktır. Makale bir özet ve sonuçla sona eriyor.

Psikolojik Yakınlığı Tanımlama

Yakın ilişki araştırmaları için mesleki literatürde yaygın dikkat çekilmesine rağmen, insan ilişkilerinde samimiyetin anlamı hakkında pek az mutabakat vardır. Yakınımın anlamlı bir şekilde tanımlanmasına yönelik herhangi bir girişim, konuyla ilgili çeşitli perspektiflere katılmak ve farklı perspektifler arasındaki potansiyel bağlantıları açıklığa kavuşturmak zorundadır. Buna ek olarak, samimiyetin anlamı, iletişim, yakınlık ve bağlanma gibi ilgili kavramlardan ayırt edilmelidir (Prager, 1995). Prager, anlamlı olan insan ilişkileri ile ilgili olarak bahsetmiyorsa, samimiyetle ilgili herhangi bir tanımlamanın psikolojik yakınlığın anlamıyla ilgili günlük kavramlarla uyumlu olması gerektiğine dikkat çeker. Bununla birlikte, zamanla ilişkilerin bağlamsal ve dinamik doğası nedeniyle, samimiyetin basit ve statik bir tanımı muhtemelen “elde edilemez” (Prager, 1995).

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KONULAR

YORUM GÖNDER

  • İsim
  • Eposta
  • Yorum

YORUMLAR (0 )